Image
Image

09:45

Registration

10:00

Book Exhibition Opens

10:30-11:15

Featured Presentation

Room
Olympia

Μάρω Θεοδωράκη - Καθηγήτρια φωνητικής, Μουσικοπαιδαγωγός, Συγγραφέας

Εγώ είμαι η φωνή μου

Μια μοναδική, βιωματική συνάντηση αγωγής λόγου και φωνητικής με εισηγήτρια τη Μάρω Θεοδωράκη, η οποία έχει σαν στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια πρώτη γνωριμία με το πιο σημαντικό μέσο της ανθρώπινης επικοινωνίας, τη φωνή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χρήση του διαφράγματος, τη χρήση της σωστής αναπνοής, να ενημερωθούν για την χροιά και την έκταση της φωνής, να πειραματιστούν με βασικές αρχές της εκφοράς του λόγου και τη διαχείριση της ομιλίας σe κοινό .

10:30-11:15

Featured Presentation

Room
Attica

Michael Robbs - Teacher, Teacher Trainer

Has the cat got your students’ tongues? How to boost students’ confidence in speaking English.

Do your students seem unwilling to speak in English? Are they afraid to open their mouths in case they make a mistake? Have you noticed how they avoid saying even the simplest things in English? In this presentation I’ll share 30 years of experience successfully building confidence in students. I’ll unpack why they are so silent, explore how we can help them overcome their fears, and share some practical tips on what has worked for me. I’ll draw on psychology, pedagogy and down-to-earth experience. At the end of this talk you’ll be better equipped to help your students confidently speak English in class, in exams and in their daily lives.

11:20-11:45

Professional Presentation - LanguageCert

Room
Olympia

Nancy Katsikari - LanguageCert Academic Consultant

English in real life: Incorporating authentic materials in the EFL context’

How can we better highlight the links between classroom-based language learning and the demands of real-life tasks? A presentation that explores the ways teachers can take advantage of authentic materials and resources to help learners perform everyday real-life tasks using the English language.

11:20-11:45

Professional Presentation - Express Publishing

Room
Attica

Despina Mallidou - Teacher, Teacher Trainer

Teaching Happiness in the language classroom

Who says we cannot teach kindness while practicing grammar structure? And why not teach kindness while helping our students strengthen their vocabulary? And we can definitely teach empathy while practicing speaking skills!

I will show how. During the session attendees will be able to experience some of the tasks of the book!

11:50-12:40

Professional Presentation - Burlington Books

Room
Olympia

Elena Christea - Editorial Department Junior Levels Manager

Ricco and Me!

Ricco and Me! Step into Ricco’s world and give your junior students a rich and rewarding learning experience. Highlights include 3D animated adventures, interesting real-world content and specially-made documentary videos. And students can improve their pronunciation with Burlington’s unique new Scan and Speak feature in their interactive webbooks. Come along and find out more.

Sophia Goundis - Senior Teacher Trainer

Burlington Luke and Myla

Burlington Luke and Myla, our exciting three-part coursebook series for A-C, is packed with exciting adventure stories with 3D animation, real-world information and multi-modal learning opportunities. And now students can improve their pronunciation with our unique Speak! feature in their interactive webbooks.

11:50-12:40

Professional Presentation - Andrew Betsis

Andrew Betsis & Lawrence Mamas

ELT exams update for 2023

Room
Attica

ELT exams update for 2023

- What has changed and what remains the same.

- The role of online teaching, exam preparation and assessment.

Pros and Cons- The importance of new qualifications for teachers.

12:45-13:30

Plenary Session

Room
Olympia

Thom Kiddle - Director of NILE (Norwich Institute for
Language Education)

Key language teacher competences in the 2020s

This presentation will look at the professional competences teachers will need in the face-to-face, virtual (and hybrid?) language classroom over the remainder of this third decade of the 21st century, and the implications for initial teacher education and in-service teacher development. We will consider the role of language change and language choices, content and language integration, digital technologies and remote learning, teachers’ assessment principles and practices, and awareness of the learning environment, all as variables in effective teacher development, and how these may empower teachers to deal with the challenges of this exceptional time in education.

The invitation is to consider these competences in the light of the upheaval in teaching and learning which we have all experienced over the first years of this decade, alongside the undercurrent of developments in Artificial Intelligence applied to language education, and to examine how teachers may need to reframe and refocus their role. This choice of areas of focus in this talk is not intended to be exhaustive, nor inflexible, but rather a reflection on trends which have been emerging over some time, and are thrown into stark relief by shared realities and discussions of possible futures.

13:35-14:25

Professional Presentation - Express Publishing

Dimitris Hilaris - ELT Regional Manager

Teaching in the past or teaching in the present? Creating a culture of effective communication in the language classroom.

Room
Olympia

What exactly does it mean to be a teacher in the 21st century? How do you know whether you’ve embraced the latest skills required to educate students in the modern world? Are your values reflected in all of your instructional materials, both within and outside the classroom? Are you armed with the appropriate information to facilitate communication? Are there easily accessible tools and meaningful activities to boost your learners’ confidence? Effective communication skills are vital for success, as they foster student growth and future learning while creating a secure learning environment. Three brand new Express Publishing coursebooks for senior classes are specifically designed to prepare students for the real world, while enjoying the learning process!

13:35-14:25

Professional Presentation - MM Publications

MM Publications

Discover World Watchers – MM Publications’ exciting new coursebook series for A – C classes.

Room
Attica

Who are the World Watchers? Where are they going? And why will they appeal to our students? Through their fantastic world, we are able to increase engagement, spark creative thinking and pass on the learning skills which we teachers consider so important. Is this just wishful thinking? Attend our session and see for yourself… World Watchers.

Key Links: the ideal coursebook for Proficiency levels

Key Links C1/C2 is a brand-new course following the latest requirements of the CEFR and takes learners smoothly from B2 to C2 level. The course allows learners to communicate fluently and accurately in English, and also prepares them for all major international examinations at C1 and C2 level. Its unique features make it the ideal coursebook for teachers and students alike.

14:30-15:15

Plenary Session - Sponsored by Burlington Books

Room
Olympia

Alan Maley - Author

What We Know and What We Do, and Why

In language education there is sometimes a massive mismatch between what we know and what we actually do. For example, we know that learning a foreign language takes a very large number of hours, yet we offer only 3 to 5 hours a week of instruction. We know that all learners are different, yet we teach them as if they were all the same. We know that learning is not a linear process, yet we develop curricula and materials as if it were. I will examine these and a number of other bizarre inconsistencies in some detail.

I shall then speculate on the reasons for our quaint tendency to do the opposite of what would be rational These will include ‘Groupthink’, insecurity, ‘learned helplessness’, delusions of control, innate conservatism and the momentum of tradition.

What might education look like if we were to act on what we know?

I will consider some answers to this in my conclusion.

15:20-15:45

Professional Presentation - Pace

Room
Olympia

Maria Alafogianni - Teacher trainer, freelance translator, academic and career guidance counselor

Getting Lost in Translation? Never Again!!! Go for the CIOL Diploma in Translation

In this presentation you will get all the information you need about the CIOL DipTrans and find out how we can assist you in acquiring a professional qualification that will upgrade your linguistic skills so as to succeed in the field of translation worldwide.

15:20-15:45

Professional Presentation - New York College

Room
Attica

Dr Panagiota Nikoletou - Lecturer in Applied Linguistics

Willingness to Communicate in the EFL classroom

Cultivating learners’ willingness to communicate (WTC) in an L2 has been seen as the ultimate goal of L2 education and empirical inquiry. Thus, in my research study (Nikoletou, 2017), I investigated the situated and emerging nature of L2 learners’ WTC in the EFL classroom, in the Greek higher education context, in order to shed light on learner’s communicative behaviours. However, when communication takes place in the L2 classroom, learners choose whether to participate and speak or remain silent (MacIntryre, 2007). Gaining an understanding of what shapes these choices will add crucial insights into learners’ communicative behaviours (Nikoletou, 2017).

Στο τέλος της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 10 μερικές υποτροφίες σπουδών για το Μaster in APPLIED LINGUISTICS (TESOL) του Πανεπιστημίου του GREENWICH, παροχή του NEW YORK COLLEGE.

15:50-16:15

Professional Presentation - E-Planet

Room
Olympia

Anna-Fiona Monnas - Teacher, Teacher Trainer, Examiner, Author, Materials Developer

Elementary my dear Watson… or not?

Is teaching preschool learners as easy as many think? No – it needs a whole suite of skills that are inherent but also cultivated.

Yes – with E-planet Voices Preschool series you are armed with a fun and motivating course that develops early language and motor skills.

15:50-16:15

Professional Presentation - Deree College

Room
Attica

Dr. Maria Avgerinou - Program Coordinator for the MA in Learning Design and Technology at The American College of Greece.

Learning Design and Technology for ELT Teachers

Learning design prepares teachers to design, develop and deliver high-quality, diverse, and authentic 21st century learning experiences with the use of new and emerging learning technologies, in blended and online learning environments. The framework that learning design provides you with, together with latest findings on brain research allows you to learn more about your students’ characteristics, needs, and learning preferences. This important information guides your decision toward the creation of relevant, personalized learning contexts and experiences with optimal results for the knowledge and skills that students must possess by the end of their program. Deree’s new MA in Learning Design and Technology is designed with the needs of the education professionals in mind, is delivered fully online, and aims at providing dynamic, hands-on, transformative learning experiences.

16:20-17:50

Workshop - Sponsored by Burlington Books

Alan Maley - Author

Creative Writing for Teachers and Learners.

Room
Attica

We will start by discussing the unique nature of creative writing and how it differs from the kind of factual, expository writing we usually teach. I will then briefly outline the benefits which creative writing can bring to both teachers and learners – in terms of language, life and learning. We will then spend the rest of the workshop exploring some simple but effective activities for writing poems. If time allows, we may also suggest some ideas for creating stories too. Bring paper. Bring a pen. Bring your whole self along!

18:00-19:30

Workshop

Thom Kiddle - Director of NILE (Norwich Institute for
Language Education)

Exploring Practical and Free resources and Ideas for Language Teacher

Room
Attica

In this workshop, I will explore some of the resources available free to all language teachers in the NILE Membership Area – from a collection of videos to dozens of teaching and training ideas, to good practice guides for online education, to a unique CEFR tool – all areas which tie into the plenary and provide practical, free, resources and ideas for teachers.